Factoring, Πρακτόρευση Απαιτήσεων

  • Forfaiting

Forfaiting


Υπηρεσίες Forfaiting μεσο-μακροπρόθεσμης πίστωσης.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του forfaiting είναι:


  • 100% προεξόφληση επί των εμπορικών απαιτήσεων
  • Κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας του οφειλέτη να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του (χωρίς δικαίωμα αναγωγής)
  • Η απαίτηση συνήθως συνοδεύεται από εγγύηση μιας τράπεζας (ή τριτεγγύησης) μέσω συναλλαγματικών, υποσχετικών ή εγγυητικών επιστολών ή γραμματίων σε διαταγή.

Σημαντικά οφέλη:

  • Χρηματοδότηση χωρίς τη δέσμευση παγίων στοιχείων ενεργητικού.
  • Βελτίωση και επιτάχυνση της χρηματοοικονομικής ροής και ενδυνάμωση της χρηματοοικονομικής θέσης του πελάτη.
  • Πιο ευέλικτη χρηματοδότηση από το συμβατικό δανεισμό – με πηγή χρηματοδότησης το λογαριασμό ‘Απαιτήσεων’ του ενεργητικού.
  • Ευκαιρία διείσδυσης σε νέες αγορές χωρίς ανησυχία για την ικανότητα πληρωμής των νέων οφειλετών.
  • Βελτίωση χρηματοοικονομικών δεικτών. Καθώς το forfaiting δεν θεωρείται δάνειο, οι προκαταβολές δεν εμφανίζονται ως στοιχείο του παθητικού, ενώ ταυτόχρονα τα στοιχεία του ενεργητικού και οι απαιτήσεις μειώνονται, επηρεάζοντας άμεσα το δείκτη Μέσης Περιόδου Εξόφλησης (D.S.O.- Days Sales Outstanding).